top of page

Organisations

Learn how you can improve your organisations health and performance with knowledge and lessons from the world of sports! 

 

We offer lectures and workshops in workplace health, public- and individual health, physiology, mental training, recovery and stress management and more in the realm of health and performance. Please contact us for more information and inquiries.

Lär dig hur du kan förbättra din organisations/företags hälsa och prestation med kunskap från idrottsvärlden! Vi erbjuder föreläsningar och workshops i folkhälsa, individuell hälsa och välmående, arbetsplatshälsa, fysiologi, mental träning, återhämtning och stresshantering samt mer inom området hälsa och prestation. Vänligen kontakta oss för mer information eller förfrågningar. 

bottom of page