top of page

Schools

Learn how you can improve your pupils health, motivation and performance with knowledge and lessons from the world of sports and public health!  

 

We offer lectures and workshops in physical literacy, youth physiology, individual- and group health/well being, class room and recess movement inspiration, recovery and stress management and more in the realm of health and performance for school children. Please contact us for more information and inquiries.

Lär dig hur du kan förbättra dina elevers hälsa, motivation och prestation med kunskap från idrottsvärlden och forskning inom folkhälsa! Vi erbjuder föreläsningar och workshops i rörelseglädje, barn och ungas fysiologi, hälsa/välmående för individ och grupp, rörelseinspiration samt upplägg för lektioner och raster, återhämtning och stresshantering samt mer inom området hälsa och prestation för skolbarn. Vänligen kontakta oss för mer information eller förfrågningar. 

bottom of page