top of page

Children & Youth

We work to provide children and youth with adequate movement training and good habits through physical activity and exercise. Movement and physical activity is essential for children's health. For young athletes, a robust physical capacity is crucial for staying injury-free and succeeding in their sport in the long term. When working with children we aim to keep it fun and reinforce the already existing joy of movement. 

According to the scientific evidence children and youth experience a better physical, mental and social health when they engage in physical activity. At the same time, research shows that the majority of Swedish children move far less than the necessary recommendations for health. There is also evidence confirming that if a child builds the appropriate physical activity habits at a young age, he or she, is more likely to be physically active as an adult. 

When it comes to children and youth there is a resilient myth regarding negative effects of resistance training. This myth is largely based on fear and misinformation. Rather, research suggests that it is just the opposite. Suitable age-based resistance training that is adjusted for the individual child/children is highly effective and one of the most important tools we can offer our children to enhance their physical capacity and health.

Vi arbetar för att ge barn och unga adekvat rörelseutbildning samt goda vanor genom fysisk aktivitet och träning. Fysisk aktivitet och god rörelseförmåga är essentiellt för ungas hälsa. För unga idrottare är en god fysisk grundkapacitet avgörande för att hålla sig skadefri och på lång sikt lyckas inom sin idrott. När vi arbetar med barn och unga är träningen strukturerad och lustfylld då vi vill förstärka den redan befintliga rörelseglädjen som barn besitter.

 

Forskning visar att barn och unga mår fysisk, mentalt och socialt bättre av att vara fysiskt aktiva. Samtidigt visar forskning att merparten av svenska barn rör sig för lite och att mängden fysisk aktivitet i ung ålder lägger grunden för hur pass aktiva vi är som vuxna. Att styrketräning skulle vara skadligt för- eller hämma barn och ungas tillväxt är en seglivad myt. Snarare talar forskningen för att det är precis tvärtom. Både på kort och lång sikt är anpassad åldersbaserad träning med teknikfokuserade styrkemoment bland det bästa verktyg vi kan erbjuda våra barn och unga för deras fysiska kapacitet och hälsa.

bottom of page