top of page

Teams & Clubs

We offer lectures and workshops in strength and conditioning training, physiology, youth athlete development, mental training, recovery and more in the realm of performance. Please contact us for more information and inquiries.

Vi erbjuder föreläsningar och workshops i styrke- och konditionsträning, fysiologi, träning/utveckling av unga idrottare, mental träning, återhämtning samt mer inom området prestation. Vänligen kontakta oss för mer information eller förfrågningar. 

bottom of page